Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

První

Aktuality

novinka11398(30.11.2023) Výběrové řízení - asistent pedagoga ZŠ
Hledáme nového kolegu na pozici asistenta pedagoga v ZŠ s nástupem od 1. 1. 2024.více...
novinka11368(20.11.2023) Vyjádření školy k plánované stávce učitelů 27. 11.
Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, s ohledem na aktuální situaci v českém školství bychom rádi vyjádřili i náš pohled. Sdílíme obavy ohledně nedostatečného financování školství a souhlasíme, že v jeho důsledku dojde k negativnímu ovlivnění kvality výuky a podmínek pro rozvoj našich žáků. Bez ohledu na potřeby školy se plošně sníží počet hodin, kdy můžeme třídy dělit na skupiny (například při výuce jazyků), sníží se i počet asistentů ve třídách a tím i podpora pro nadané a znevýhodněné žáky, počítá se se zánikem malých vesnických škol a vzhledem k velmi nízkému finančnímu ohodnocení bude velký problém pro školy zajistit kvalitní nepedagogické zaměstnance - kuchařky, školníky a uklízečky. Nesouhlasíme se škrty v resortu školství. I přesto, že uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, se naše škola do celoplošné stávky plánované na 27. listopad nezapojí. V den plánované stávky, tedy v pondělí 27. listopadu, proběhne v naší škole výuka dle plánovaného rozvrhu. Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.
novinka11230(18.09.2023) Volby do školské rady
Vyhlašujeme volby do školské rady na obsazení jednoho místa pro zákonné zástupce našich žáků. Vážení rodiče, zvolte si svého zástupce! více...
novinka11013(01.09.2023) Organizace 1. školního týdne
Školní rok 2023/2024 začíná v pátek 1. září, ale do školy jdeme až od pondělí 4. září. V pondělí se všichni žáci sejdou v 8:00 na společné zahájení školního roku, na které zveme i rodiče prvňáčků. Poté budou žáci ve svých třídách pouze do 9:00, kdy mají možnost jít domů nebo zůstat do 12:00 ve školní družině. V úterý už se budeme řídit podle rozvrhu hodin, pouze nebude odpolední vyučování (3. - 5. ročník). Od středy již pojedeme podle rozvrhu hodin. Školní družina bude ráno otevřena od 6:15 (celý týden) a odpoledne od úterý do 16:00.
novinka11187(01.09.2023) Rodičovské schůzky
Srdečně zveme rodiče a zákonné zástupce na první rodičovské schůzky v tomto školním roce. 1. třída - 4. 9. v 8:20, 2. třída - 11. 9. v 16:30, 3.-4. třída - 11. 9. v 17:00. 5. třída - 11. 9. v 16:00
novinka11188(01.09.2023) Svozový autobus
V letošním školním roce bude svozový autobus jezdit od úterý 5. září.