Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Školní družina

Rámcový režim dne ve školní družině

 

6:15 - 7:45                                    odpočinkové činnosti, klidové hry, stolní hry, klidné činnosti dle vlastních zájmů

11:45 -12:40                                  konec vyučování- předávání žáků v šatně ZŠ

11:45 -12:35/ 12:40 -13:35     oběd, hygiena 

                                              odpočinkové činnosti hromadné nebo individuální, beseddy, vyprávění, tématické rozhovory

12:35/13:35 - 14:15                    rekreační činnosti - pobyt venku, vycházky do okolí školy

                                                           zájmové činnosti

14:15 - 14:25                                 svačina, hygiena

14:25 - 16:00                                 didaktické hry, rekreační činnosti

                                                           příprava žáků na vyučování 

                                                           individuální odpočinkové činnosti

                                                           úklid, odchody žáků domů

 

Pitný režim probíhá průběžně dle individuálních potřeb žáků (nutná vlastní lahev na pití).

 

Při výběru zaměstnání přihlíží vychovatel:

 • k aktuálnímu složení účastníků, jejich potřebám, zájmům a přáním,
 • k aktuálnímu počasí.

 

 • ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
 • posláním ŠD je zabezpečení odpočinku, zájmové činnosti, rekreace a relaxace žáků
 • činnost ŠD je určena především pro žáky 1.- 3. ročníku a její kapacita je 58 žáků
 • provoz ŠD: pondělí - pátek: 6:15 - 7:45   11:45 - 16:00
 • odpolední družina je přizpůsobena rozvrhu hodin v ročnících, činnosti kroužků a  povětrnostním podmínkám
 • ŠD má svůj vnitřní řád a její činnost vychází ze ŠVP.

 

Činnosti ve ŠD jsou:

 • odpočinková činnost (vycházky, relaxační hry, četba, vyprávění,  tématické rozhovory, konstruktivní a námětové hry...)
 • zájmová a rekreační činnost  aktivity z oblasti VV, PČ, TV, HV,  sportovní, turistická a přírodovědná...)
 • příprava na vyučování ( opakování a procvičování učiva, kvízy,  křížovky, soutěže ...)