Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Mateřská škola

novinka10544(24.11.2022) Uzavření MŠ o vánočních prázdninách
Vážení rodiče, mateřská škola bude během vánočních prázdnin uzavřena stejně jako škola základní. Provoz bude přerušen od pátku 23. prosince 2022 a znovu zahájen v úterý 3. ledna 2023. Přejeme Vám všem klidné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku.

Charakteristika mateřské školy

MŠ Černíkovice je jednopatrová budova na okraji obce Černíkovice, v okrese Rychnov nad Kněžnou. Postavena byla v roce 1983. Od 1. září 2011 se po rekonstrukci prvního patra stává dvoutřídní.

První třída „Kuřátek“ se nachází v přízemí budovy, je rozdělena na třídu a hernu. Herna je pokryta kobercem, pro děti jsou zde vytvořeny hrací koutky. Kuchyňka, obchod, kadeřnictví, dílenský stolek, sedací souprava s konferenčním stolkem. Nábytek je starší vybavený kontejnery na ukládání hraček a stavebnic. Všechny hračky a pomůcky jsou volně přístupné. Třída je vybavena nízkými stolky pro výtvarné a pracovní činnosti.

V prvním patře budovy se nachází třída „Soviček“, který byla zprovozněna k 1.9.2011 a poté zrekonstruována a rozšířena na přelomu roku 2018/2019. I zde je třída propojena s hernou. Je plně vybavena hracími koutky, stavebnicemi a dostatkem hraček pro rozvoj dětské fantazie.

V současné době je přijato k předškolnímu vzdělávání celkem 52 dětí. Ve třídě „Kuřátek“ je 26 dětí, ve třídě „Soviček“ je také 26 dětí.

Koncepce školy

MŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP) s názvem „Svět kolem nás“, který byl vypracován na základě pedagogického dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jímž stát stanovil požadavky na předškolní vzdělávání a zároveň stanovil základní podmínky pro realizaci předškolních vzdělávacích aktivit. ŠVP se specificky zaměřuje na enviromentální výchovu – vytváření vztahů ke svému okolí a životnímu prostředí. Ve větší míře se soustředíme na výtvarné činnosti, dětem nabízíme různé výtvarné techniky, pracujeme s přírodním materiálem.

Organizace MŠ

6:00-8:30 spontánní činnost (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.) individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, ranní cvičení

8:30-9:00 hygiena, stolování, svačina

9:00-9:30 činnosti řízené pedagogem

9:30-11:30 pobyt venku dle počasí

11:30-12:15 hygiena, stolování, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15-14:00 hygiena, odpočinek dětí

14:00-14:30 hygiena, odpolední svačina

14:30-16:00 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti dětí, individuální péče, rozcházení dětí