Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Zaregistrujte si Váš e-mail pro zasílání týdenního menu:

Školní jídelna

Informace ke stravování v MŠ a ZŠ Černíkovice

Milí rodiče,

Výše stravného v mateřské škole je rozdělena do kategorií dle věku dítěte.

 Děti do 6 let             přesnídávka                11,- Kč

                                    oběd                             26,- Kč           

                                    svačina                        11,- Kč

                                         celkem  48,-

 Děti 7 - 10 let          přesnídávka               12,- Kč

                                    oběd                             30,- Kč          

                                    svačina                        12,- Kč  

                                         celkem  54,-

Výše stravného v základní škole je rozdělena do kategorií dle věku žáka.

Žáci     7 – 10 let         oběd         30,-Kč         

Žáci     11 – 14 let       oběd         33,-Kč

 

 

 

 

 

Dítě/žák se zařadí do věkové kategorie podle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce (např. dosáhne-li ve školním roce, tedy v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 - třeba až v srpnu věku 7 let, je zařazen do kategorie 7 - 10 let).   

Cena obědů se může během roku průběžně měnit. Pokud to bude vyžadovat vývoj cen potravin na trhu, může se zvýšit v rámci rozmezí dané vyhláškou č. 463/2011.

Stravné se platí bezhotovostně měsíční zálohou (platba v určitém měsíci je zálohou na měsíc následující), výši určí vedoucí ŠJ. Záloha se posílá na účet školy zřízený u ČSOB.

Číslo účtu pro platby je: 180446885/0300

 

Výše měsíčních záloh pro MŠ

Výše záloh: 1200,-Kč

Děti platí školkovné 280,-Kč měsíčně a zálohu na stravné.

Předškoláci s odkladem a předškoláci neplatí školkovné 280,-Kč měsíčně, jen stravné proto mají výši záloh sníženou na 1000,-Kč.

Výše měsíčních záloh pro ZŠ

7 – 10 let - výše zálohy s družinou činí 750,-Kč, bez družiny 600,-Kč.

11 - 14 let - zálohy s družinou činí 850,-Kč, bez družiny 650,-Kč.

 

Zálohu je nutné uhradit vždy do 15. dne v měsíci.

Variabilní symbol je 999 + dvojmístné číslo přidělené školní jídelnou.

Při platbě vždy uveďte VS dítěte/žáka, jinak nemusí být platba připsána!!

Vyúčtování se provádí jednou ročně, vždy k 31. srpnu a vypláceno je během září.

Přeplatky se vyplácí na účet, nedoplatky se vybírají hotově. V odůvodněných případech může být záloha výjimečně zaplacena hotově u vedoucí ŠJ.

 

Odhlašování a přihlašování obědů a svačin – osobně či telefonicky na tel. č. 494384135 u vedoucí ŠJ, kuchařek, a to vždy den předem do 13,00 hodin. Pokud dítě/žák onemocní během víkendu, lze stravu odhlásit v pondělí ráno do 7,30 hodin. Dítě/žák má právo na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školce, s výjimkou § 4, odst. 9 vyhl. 107/2005- 1. den neplánované nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole, a proto si zákonný zástupce může oběd v ŠJ vyzvednout do vlastních nádob. V době nepřítomnosti se strava za dotovanou cenu dítěti/žákovi  n e p o s k y t u j e. 

 

Školní jídelna se řídí Školským zákonem 561/2004 a vyhláškou MŠMTV o školním stravování č. 463 zde dne 23. 12. 2011, ve znění pozdějších předpisů – vyhl. 107/2008 a vyhláškou č. 94/2006 Sb..

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci ŠJ u vedoucí ŠJ či u ředitelky školy.


Cizí strávníci:
Školní jídelna nabízí také stravování pro cizí strávníky v rámci doplňkové hostinské činnosti. 
Jídlo je možné konzumovat přímo ve školní jídelně, nebo si jídlo odnést domů ve vlastních nádobách. Je také možné nechat si obědy ve vlastních nádobách přivážet domů.
Oběd je nutné přihlásit/odhlásit den dopředu do 13:00hodin. Více informací se dozvíte na telefonu 494 384 135.

 

V Černíkovicích 3. 1. 2024                                                                                                                                                           Štěpánová Libuše

                                                                                                                                                                                                          vedoucí školní jídelny