Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Projekty MŠ

Pedagogická diagnostika dětí v mateřské škole a zejména pak diagnostika školní zralosti, tedy defacto jeho připravenosti do školy, je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu v každé mateřské škole. Praxe je taková, že si učitelky většinou sestavují vlastní tzv. diagnostické záznamové archy, do kterých zapisují, jak si dítě vede v různých oblastech, jaké má dovednosti, na které oblasti se má učitelka více zaměřit, aby dítě co nejvíce podpořila v jeho rozvoji. Není však výjimkou, že každá učitelka má jí sestavené archy. Domníváme se, že takováto nejednotná praxe je nevyhovující. Vzhledem k tomu jsme v letošním školním roce pro naše předškoláky využili možnost vyzkoušení a poté i zakoupení diagnostického systému iSophi, který vyvinula pedagogicko-psychologická poradna STEP.

Jedná se o diagnostický nástroj pro učitele určený pro věkovou skupinu 5-7 let a v současné době používá tento nástroj již přes 700 MŠ v České republice. Hlavní výhody této diagnostiky jsou jednoduché používání a přehledné výstupy. Hlavní součástí celého nástroje iSophi je diagnostický nástroj pro učitele, který je určený pro práci učitele s dítětem. Během této interakce se zjišťuje úroveň dovedností dítěte v sedmi základních oblastech – grafomotoriky, matematické představy, prostorové orientaci, časové orientaci, zrakového vnímání, sluchového vnímání a řeči a verbálního myšlení. Test se skládá z různých 18 úkolů, z nichž každý má několik samostatných položek. Všechny položky jsou hodnoceny podle způsobu řešení nebo odpovědi dítěte. V průměru test trvá přibližně 30 minut, časová dotace je však individuální dle dítěte.

Při této diagnostice se učitel zaměřuje i na soustředění dítěte během testování, jeho pracovní tempo a úroveň výslovnosti. Samotný pedagogický nástroj obsahuje metodickou příručku, záznamové archy, specifické pomůcky k testování (pracovní listy, pracovní karty, testové kartičky) a úložný box na uložení testových kartiček. Využili jsme i možnosti volby práce s digitální formou záznamu, kdy se hodnocení jednotlivých úkolů přímo zadává do notebooku a následně samotný program vyhodnotí a vizualizuje výsledky. Digitální záznam umožňuje i srovnání ze dvou období, kdy je dobře viditelné, jaké udělalo dítě pokroky ve svém vývoji.

Systém iSophi splnil nadmíru naše očekávání. Jasně ukazuje ve zprávě z digitální záznamu slabé i silné stránky dítěte.  

 

Text k článku byl čerpán z časopisu Informatorium 9/2020  

Dotace na projekt s názvem ZŠ a MŠ Černíkovice – ŠablonyIII.

Naše ZŠ a MŠ se od 1. 2. 2022 zapojila do projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ III.“ a získala dotaci

na projekt s názvem „ZŠ a MŠ Černíkovice – ŠablonyIII.“,

s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022482“ v hodnotě 271794,00 Kč.


Ve školním roce 2021/2022 budou realizovány tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

 

Ve školním roce 2022/2023 budou realizovány tyto aktivity:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ

2. Projektový den ve škole (MŠ)